Uchwała nr 141/2017


2017-09-01
Zarząd Główny PTT uchyla uchwały nr 86/2016, 192/2016 oraz 214/2016
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót