Uchwała nr 140/2017


2017-09-01
Zarząd Główny na podstawie par.4 ust.3 Regulaminu ZG PTT ustala następujący podział kompetencji:

Janusz Biały - prezes ZG PTT - kierowanie pracami ZG, koordynacja współpracy międzynarodowej i międzyorganizacyjnej,
przewodniczący Komisji ds. sędziów i skrutinerów,
Dariusz Dragan - wiceprezes ZG PTT ds. administracyjno-gospodarczych, przewodniczący Komisji ds.cyfryzacji
Anna Niedzielska - wiceprezes ZG PTT ds. rywalizacji tanecznej,
Mirosława Cydzik - sekretarz ZG PTT,
Dariusz Wiewiórka - skarbnik ZG PTT,

Marcin Kiszteliński - obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych,
Gracjan Konstantynowicz - koordynator ds. formacji,
Patrycja Kuszpit-Bachar - koordynator ds.prawnych,
Mirosława Kwatek-Hoffman - koordynator ds.odznaczeń i wyróżnień,
Andrzej Łaszczuk - przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej
Jerzy Oleszczyński - przewodniczący Komisji ds. mistrzostw i turniejów rankingowych,
Jacek Porazik - koordynator ds. kadry PTT,
Grzegorz Rybicki - przewodniczący Komisji ds. marketingu
Marek Trzemżalski - przewodniczący Komisji ds. ruchu seniorów,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


powrót