Uchwała nr 149/2017


2017-09-05
ZG PTT zatwierdza datę i miejsce II terminu szkolenia sędziowskiego na 28 października 2017 roku w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 4( biuro ZG PTT) o godz. 10.00.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o uchwałe- II termin szkolenia sędziowsiego2017.doc


powrót