Uchwała nr 147/2017


2017-09-06
ZG PTT postanawia zakupić 1 000 szt. nowych książeczek startowych,
w łącznej kwocie 5 781,00 zł brutto.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek uchwały o zakup książeczek.docx
tancerze-oferta.pdf


powrót