Uchwała nr 136/2017


2017-09-01
Zarząd Główny przyjął protokół z zebrania Zarządu Głównego w dniach 26-27.06.2017

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót