Uchwała nr 134/2017


2017-08-30
Zarząd Główny PTT zatwierdza Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polskiego Towarzystwa Tanecznego wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe zgodnie z załącznikiem nr 1.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

uchwala o polityce ODO PTT.doc
zał. nr 1 Polityka Bezpieczenstwa ODO Polskie Towarzystwo Taneczne.pdf


powrót