Uchwała nr 131/2017


2017-08-30
ZG PTT postanawia zatwierdzić Regulamin Kadry SENIOR Polskiego Towarzystwa Tanecznego o treści jak w załączniku nr 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

KADRA SENIOR PTT - PROJEKTY UCHWAŁ.docx
Zał. nr 1 REGULAMIN KADRY SENIOR PTT.docx


powrót