Uchwała nr 130/2017


2017-08-28
ZG PTT zatwierdza zmianę organizatora Freedom Dance Cup Festival - Europe Cup WDC AL na Taneczny Klub Sportowy „ Lider” Lublin.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Freedom Dance Radom.doc


powrót