Uchwała nr 129/2017


2017-08-15
ZG PTT zatwierdza preliminarz Kongresu Sędziowskiego - Kielce 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Preliminarz Kongres Sędziowski 2017.doc
zał. nr 1 Preliminarz SS 2017 - skarbnik_2318_170814020912.xlsx


powrót