Uchwała nr 128/2017


2017-08-15
ZG PTT zatwierdza regulamin Mistrzostw Polski Formacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego, które odbędą się 9 września 2017 roku w Opolu Lubelskim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

regulamin mpf 2017 (1).doc
wniosek o podj. uch. MF.doc


powrót