Uchwała nr 126/2017


2017-07-20
ZG PTT zatwierdza datę Szkolenia Skrutinerskiego w 2018 r. na 1.09.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Szkolenie Skrutinerskie 2018_2284_170717171229.doc


powrót