Uchwała nr 125/2017


2017-07-20
ZG PTT zatwierdza datę Szkolenia Sędziowskiego w 2018 r. na 1-2.09.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Szkolenie Sędziowskie 2018_2284_170717171127 (1).doc


powrót