Uchwała nr 122/2017


2017-07-20
ZG PTT zatwierdza miejsce i datę Szkolenia Sędziowskiego w 2017 r. - Kielce, Hotel Grand, ul. Henryka Sienkiewicza 78, w dniach 2-3.09.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Szkolenie Sędziowskie 2017_2284_170717171113.doc


powrót