Uchwała nr 120/2017


2017-07-02
Zarząd Główny PTT postanawia zmienić termin rozgrywania Pucharu Klas CBA na 23 -24.09.2017

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót