Uchwała nr 119/2017


2017-06-27
Zarząd Główny PTT postanawia powołać do Kadry PTT 2017 w kat. Dorosłych parę: Tomasz Jaszewski i Alicja Kotarba z klubu GRACJA, z Zielonej Góry.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlegają opublikowniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót