Uchwała nr 118/2017


2017-06-27
Zarząd Główny postanawia przyznać organizację turnieju GPP w kombinacji stylów EM Studio Opole Lubelskie w terminie 09-10.09.2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót