Uchwała nr 117/2017


2017-06-27
Zarząd Główny postanawia przyznać organizację Pucharu Klas C,B,A Mławskiemu Centrum Tańca, w terminie 14-15.10.2017 w Mławie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót