Uchwała nr 115/2017


2017-06-27
Zarząd Główny PTT postanawia przywrócić do cyklu Grand Prix Polski, od 01.01.2018r. kategorię wiekową 16 – 20 lat.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót