Uchwała nr 113/2017


2017-06-27
Zarząd Główny PTT postanawia rozwiązać umowę z Kancelarią Radcy Prawnego G. Choromańskiego, tym samym traci moc uchwała nr 143/2016 z 02.09.2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót