Uchwała nr 111/2017


2017-06-27
Zarząd Główny PTT postanawia, iż warunkiem umieszczenia turnieju w kalendarzu imprez PTT jest wniesienie przez członka wspierającego stosownej opłaty za jego organizację.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót