Uchwała nr 110/2017


2017-06-27
Zarząd Główny PTT postanawia zwołać posiedzenia ZG PTT w dniach 01.09.2017 oraz 11.12.2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót