Uchwała nr 109/2017


2017-06-26
Zarząd Główny PTT zatwierdza protokół z posiedzenia ZG PTT w dniu 07.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.05.2017.


powrót