Uchwała nr 10/2018


2018-02-04
ZG PTT postanawia zatwierdzić Regulamin, Pakiet bonusowy oraz Wykaz Par Kadry Senior Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2018 zgodnie z załącznikami.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek- projekt uchwały KADRA SENIOR PTT 2018 (1).docx
BONUS KADRA SENIOR PTT 2018.docx
Lista -KADRA SENIOR PTT na rok 2018.docx
REGULAMIN KADRA SENIOR PTT 2018.docx


powrót