Uchwała nr 6/2018


2018-01-26
ZG PTT zatwierdza zmianę terminu turnieju GPP w stylach organizowanego przez Szkołę Tańca Jawor w Suchym Lasie k/Poznania na 14.04.2018
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

GPP JAwor 2018 (1).doc


powrót