Uchwała nr 2/2018


2018-01-21
ZG PTT postanawia wykreślić z aktualnie obowiązujących Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego z załącznika nr 6 Stroje Taneczne zapis dotyczący grupy IV – strój tancerki:
,,Majtki w kolorze skin są niedozwolone”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek-PROJEKT UCHWAŁY wykreślenie zapisu dotyczącego stroju dla tancerki w klasach B,A i S.docx


powrót