Uchwała nr 1/2018


2018-01-12
ZG PTT ustala, iż w okresie do dnia 31.12.2018 r. pary taneczne seniorów zrzeszone w innych organizacjach krajowych, mogą uczestniczyć w turniejach tanecznych organizowanych w strukturach PTT pod warunkiem uiszczenia stosownych opłat przewidzianych tabelą składek na rok 2018: opłaty składki członkowskiej oraz opłaty za wpis do CBD.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i na stronach internetowych Okręgów


Załączniki

Seniorzy - wniosek o podjęcie uchwały (2).docx


powrót