Uchwała nr 193/2017


2017-12-11
Zarząd Główny PTT zatwierdza organizatorów następujących turniejów w 2018 roku
1. AMP PTT - Klub Tańca " Impuls" - Prochowice - 08.04.2017
2. Puchar Klas C,B,A - Klub Tańca "Wir" -Mysłowice - 13.10.2018

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót