Uchwała nr 192/2017


2017-12-11
Zarząd Główny PTT zatwierdza protokół z posiedzenia ZG PTT w dniu 1.09.2017

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót