Uchwała nr 191/2017


2017-12-11
Zarząd Główny PTT zatwierdza następujący porządek obrad posiedzenia ZG PTT w dniu 11.12.2017

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
4. Zasady rachunkowości, obieg dokumentów finansowych - Dariusz Wiewiórka
5. Analiza stanu członkowskiego PTT, planowanie działań....Barbara Przemieniecka
6. Turnieje w 2018, cykl GPP.......................Jerzy Oleszczyński
7. Kwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT......Jerzy Oleszczyński
8. Współpraca międzynarodowa...................Janusz Biały
9. Rywalizacje taneczne................................Anna Niedzielska, Janusz Biały
10. Sprawy prawne..........................................Patrycja Kuszpit-Bachar
11. Sprawy różne
12. Zokończenie obrad
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót