Uchwała nr 190/2017


2017-12-08
Na wniosek GKR z dnia 30 listopada 2017 - ZG PTT postanawia zwiększyć budżet GKR na rok 2017 do kwoty 8000 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - budżet GKR.docx
zwiększenie budżetu.pdf


powrót