Uchwała nr 189/2017


2017-12-08
ZG PTT na mocy uchwały 73/2017 i umowy o utrzymanie sprawności funkcjonowania stron internetowych www.taniec.pl oraz www.baza.taniec.pl oraz czynności serwisowych i archiwizacyjnych postanawia zapłacić na podstawie przedstawionej faktury 1 476 zł brutto za ostatni rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - strona i poczta.docx


powrót