Uchwała nr 188/2017


2017-12-02
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały ws. Instrukcji obiegu dokumentów.docx
Zal.1. Instrukcja_obiegu_dokumentow_PTT.pdf


powrót