Uchwała nr 182/2017


2017-11-13
ZG PTT zatwierdza skład członków Komisji ds.Sędziów i Skrutinerów:
1.Patrycja Kuszpit-Bachar
2.Paweł Łyczko
3.Dorota Engler-Dudek
4.Agnieszka Bajda
5.Marta Błach
6.Marcin Kiszteliński

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek-skład Komisji ds.Sedziów i Skrutinerów.docx


powrót