Uchwała nr 181/2017


2017-11-13
ZG PTT zatwierdza skład członków Komisji ds. Cyfryzacji :
1.Dorota Engler-Dudek
2.Zenon Gardyańczyk

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek-skład Komisji ds. Cyfryzacji.docx


powrót