Uchwała nr 180/2017


2017-11-13
ZG PTT zatwierdza skład członków Komisji ds. Ruchu Seniorów :
1.Krzysztof Chudziński
2.Zbigniew Daniel

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek-skład Komisji ds. Ruchu Seniorów.docx


powrót