Uchwała nr 179/2017


2017-11-13
ZG PTT zatwierdza skład członków Komisji ds. Marketingu :
1.Wojciech Łysik
2.Urszula Walczyk
3.Gracjan Konstantynowicz
4.Marcin Kiszteliński
5.Szymon Kalinowski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek-skład Komisji ds. Marketingu.docx


powrót