Uchwała nr 178/2017


2017-11-13
ZG PTT zatwierdza skład członków Komisji ds. Mistrzostw i Turniejów Rankingowych:
1.Dariusz Dragan
2.Konrad Buczma
3.Andrzej Mierzejewski
4.Grzegorz Kałmuczak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek-skład Komisji ds.Mistrzostw i Turniejów Rankingowych.docx


powrót