Uchwała nr 174/2017


2017-11-10
ZG PTT postanawia zakupić statuetki i dyplomy dla par kategorii seniorów, w ramach nagród za roczny cykl GPS PTT na turniej finałowy w Dąbrowie Tarnowskiej, w kwocie do 3 000 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały - SENIORZY - STATUETKI naturniej finałowy.docx


powrót