Uchwała nr 173/2017


2017-11-01
ZG PTT postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie rejestracji na turnieje realizowane w weekend 4-5.10.2017r.. do 3 –go listopada (piatek) do godz.12.00.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


powrót