Uchwała nr 171/2017


2017-10-11
ZG PTT postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie rejestracji na World Cup WDC AL. STARDANCE FESTIVAL - Otwarte Mistrzostwa Wrocławia realizowane w dniu 14.10.2017 r. do 12-go października 2017 r.(czwartek).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek-wydlużenie rejestracji World Cup WDC AL.docx


powrót