Uchwała nr 170/2017


2017-10-11
ZG PTT postanawia dopuścić do udziału w Mistrzostwach Polski PTT pary, które z różnych względów nie
mogły spełnić warunków kwalifikacji wg obowiązujących przepisów na podstawie wykupienia tzw.
"dzikiej karty" – wniesienia darowizny wspomagającej działalność statutową PTT.
Ustala się następujące możliwości warunkowego dopuszczenia par niespełniających kwalifikacji do MP:
1. Pary aktywne w CBD od 1 stycznia 2017 roku - 200 zł od osoby za każdy brakujący start w turnieju kwalifikacyjnym.
2. Pary nowopowstałe w CBD po 1.07.2017 roku - 400 zł jednorazowej opłaty od pary.
3. Pary będące w stanie udokumentować przyczyny zdrowotnej absencji na turniejach kwalifikacyjnych - w zależności od indywidualnie rozpatrywanych
przypadków przez ZG PTT.
Opłaty wnosi się na konto ZG PTT niezależnie od opłaty startowej wynikającej z regulaminu Mistrzostw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj uch. o dopuszczenie par doMP 2017.doc


powrót