Uchwała nr 169/2017


2017-10-11
ZG PTT zatwierdza Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach latynoamerykańskich w Lublinie 25-26 listopada 2017

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch. Regulamin Latin w 2017 MP PTT.doc
Regulamin MP PTT LA Lublin_2017-1.docx
Regulamin MP PTT LA Lublin_2017-1.docx


powrót