Uchwała nr 168/2017


2017-10-11
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10 tańcach organizowanych przez Miejski Klub im. Kiepury w Sosnowcu w dniach 04-05 listopada 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch. o Regu;amin 10 T w 2017.doc
Regulamin MP PTT 10T Sosnowiec 2017_orga (1).docx


powrót