Uchwała nr 167/2017


2017-10-11
ZG PTT zatwierdza kalendarz turniejów Grand Prix Polski Seniorów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały - GPS 2018.docx
Kalendarz turniejów Grand Prix Polski Senior 2018 (1).pdf
BIERUŃ - 13.10.2018.pdf
GLIWICE - 22.09.2018.pdf
KRAKÓW - 10.11.2018.pdf
NOWA SÓL - 16.06.2018.pdf
ZIELONA GÓRA - 12.05.2018.pdf
KÓRNIK - 17.03.2018.pdf
NIELISZ - 13.01.2018 str.1.pdf
NIELISZ - 13.01.2018 str.2.pdf


powrót