Uchwała nr 164/2017


2017-09-29
ZG PTT zatwierdza Regulamin Współzawodnictwa w Grupach Seniorów na rok 2018 oraz Regulamin Grand Prix Seniorów PTT na rok 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały - SENIORZY Regulaminy2018.docx
Omówienie zmian w regulaminie Rywalizacji GPS-2018.pdf
Omówienie zmian w Regulaminie Rywalizacji w KategoriachSeniorów 2018.pdf
Regulamin Grand Prix Seniorów 2018 .pdf
Regulamin Rywalizacji w Kategoriach Seniorów 2018 .pdf


powrót