Uchwała nr 163/2017


2017-09-27
ZG PTT usuwa z programu turnieju World Cup WDC Al organizowanego w dniu 14 października 2017 roku kategorię seniorów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały - World Cup WDC AL -usunięcie kategorii (2).docx


powrót