Uchwała nr 162/2017


2017-09-26
W uzupełnieniu uchwały nr 146/2017 z dn.05.09.2017r. ZG PTT postanawia, iż zmiana polegająca na wykreśleniu punktu 9.2.6 z przepisów STT PTT nastąpi wraz
z zakończeniem cyklu GPP 2017 – informacja zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Projekt uchwały -uzupełnienie uchwały nr 146-2017 z dn.05.09.2017 r..docx
załącznik do projektu uchwały -.docx


powrót