Uchwała nr 161/2017


2017-09-24
ZG PTT zatwierdza Grzegorza Kijkowskiego w miejsce Beaty Rumin-Gebel w składzie Komisji Sędziowskiej na Puchar Klas C,B,A, oraz Pawła Łyczkę i Artura Drąga w miejsce Marka Onoszko i Izabeli Słomki-Łobanowskiej w składzie Komisji Skrutacyjnej na Puchar Klas C,B,A Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Radomiu w dniu 24 września 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o zmiany - Puchar Klas 2017.doc


powrót