Uchwała nr 159/2017


2017-09-21
ZG PTT postanawia sfinansować koszty nagród dla par na FREEDOM DANCE CUP, WDC AL. Radom, 23-24 września 2017 w wysokości do 15.000,-zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - dofinansowanie Radom (1).docx


powrót