Uchwała nr 158/2017


2017-09-20
ZG PTT zatwierdza Regulaminu World Cup WDC Al, który odbędzie się w Jelczu-Laskowice w dniu 14 października 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch. WDC AL Jelcz.doc
regulamin-turnieju-ptt-załącznik-nr- Michał Skawiński - Otwarte Mistrzostwa Wrocławia Stardance Festival - WDC AL -14.10.2017 - NEW.doc


powrót